28 August, 2011

Video: Phật Giáo Hoà Hảo: Bé Như Ý thuyết giảng tu hành


Các Bạn ở Việt Nam muốn xem nhiều tin tức mới, hoặc thích nghe Paltalk Online xin hãy nhấn ▼vô 2 hàng chữ màu đỏ dưới đây: http://www.conghoaxahoichunghiavietnam.blogspot.com/
http://www.khanghuong.blogspot.com/

Video: Cậu bé Như Ý chỉ mới 9 tuổi, nhưng rất có khiếu thuyết giảng về tu hành của đạo Phật Giáo Hoà Hảo

VNCH Flag Pictures, Images and Photos * Nếu Video chưa xuất hiện xin Quý Vị hãy nhấn vào F5 hay Refresh


* Nguồn Video trên ở Link chữ màu xanh nầy: http://vietvungvinh.com/2011/
mid line Pictures, Images and Photos

Xem tin tức, nghe đài phát thanh và Audio tài liệu cập nhật mỗi ngày xin hãy nhấn vào các Websites dưới đây:

http://tiengnoitudodanchu.org/
http://www.saigonradio890am.com/?q=tracker
http://www.lldtcntq.org/
www.lyhuong.net
www.huyenthoai.org
http://www.lytuongnguoiviet.com/

▼ Vượt Tường Bức Lửa (Anti Firewall ▼)

www.anonymouse.org/anonwww.html

Nhấn vào Website chữ màu xanh ở trên để vượt tường lửa. Kế tiếp đánh địa chỉ, hoặc copy Link và Paste (dán) vô khung chữ: Enter website address


* Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ: Newer Post, Home, Older Posts

Blog Archive