27 September, 2013

Video: Sinh hoạt Cộng Đồng & Chuyến công du Úc Châu của linh mục Nguyễn Văn Khải


* Quý Vị muốn xem tin tức mới, nghe Radio & Paltalk Online xin hãy nhấn hàng chữ màu đỏ dưới đây ▼
VNCH Flag http://tintuctrungthuc.blogspot.com Australian Flaghttp://www.khanghuong.blogspot.com/
VNCH5 * Sau 15 giây chưa nghe Video xin nhấn F5 hay Refresh


Cũng là một sứ vụ

Chuyến Úc-du của linh-mục Nguyễn Văn Khải đã kết-thúc bằng buổi nói chuyện sau cùng vào tối Thứ Hai 02-9-2013 tại Springvale Town Hall, trước khi ông lên đường trở lại Châu Âu vào ngày hôm sau 03-9-2013. Đây là buổi nói chuyện thứ bảy xếp theo thứ-tự thời gian và là buổi được đặc-biệt tổ-chức thêm lần thứ hai ở tiểu-bang Victoria để đáp-ứng sự mong đợi của đồng-bào Việt-Nam sinh sống phía đông nam Melbourne. Mặc dù việc tổ-chức diễn ra vào tối ngày thường song con số tham-dự cũng đã lên tới hơn bốn trăm người. Nếu so với buổi đầu tiên ở Melbourne tổ-chức vào ngày Chúa-nhật 04-8-2013 tại Đền Thờ Quốc Tổ ở vùng miền tây ngay sau khi linh-mục Khải vừa đặt chân đến Úc vào giữa đêm hôm trước, Thứ Bảy 03-8-2013, thì cũng không kém sút mấy.

Trong khoảng thời gian lưu lại Úc từ 04-8 đến 02-9-2013 với tất cả bảy buổi nói chuyện ở sáu tiểu-bang do các Cộng-đồng Người Việt Tự-do liên-kết tổ-chức tại các thủ-phủ gồm Melbourne (Victoria), Canberra (Australian Capital Territory), Sydney (New-South-Wales), Brisbane (Queensland), Adelaide (South Australia) và Perth (Western Australia), lúc nào và ở đâu cũng được số đông người Việt-Nam đang tỵ-nạn cộng-sản hưởng-ứng và nhiệt tình tham-dự . Điều này nói lên được nỗi-niềm chung của những đồng-bào ở Úc-châu vẫn còn mang nặng tình-tự Quê-hương, còn nhiều ưu-tư và thao-thức với thực-trạng đất nước và tinh-thần đấu-tranh cho tự-do, dân chủ hiện nay tại quê-hương.


Bản-chất của vấn-đề linh-mục Nguyễn Văn Khải đã chia sẻ ở các nơi tựu-trung chỉ là những sự thật do chính ông đã kinh-qua từ tuổi trẻ đến lúc trưởng- thành; từ thời còn là học-sinh trung-học đến khi vào Dòng Chúa Cứu Thế làm tu-sĩ. Song mọi người vẫn muốn nghe vì tất cả đều là những bằng chứng sống thực của một người đã sinh ra và lớn lên giữa hoàn-cảnh khắc-nghiệt của một xã-hội đầy bất-công, gian-trá; đã trực-tiếp hấng chịu đủ mọi khía cạnh khốn cùng do chính-sách tàn-bạo, khốc-liệt, quỷ quyệt và sắt máu của nhà nước cộng-sản Việt-Nam. Chính vì vậy mà ông đã luôn tuyên-bố như một xác-tín rằng cái chế-độ cộng-sản phi-nhân đó là hiện-thân của sự dữ, của ma-quỷ; cho nên đã là người có lương-tri thì phải nỗ-lực loại-trừ nó khỏi cuộc sống con người. Ông nhận mình có bổn-phận phải cho mọi người thấy được bộ mặt thật của thế-lực sự ác đó cho đời sống con người, cho khối chín mươi triệu dân Việt-Nam đựợc thăng-tiến và hạnh-phúc.

Vì vậy, trong toàn-bộ các buổi nói chuyện của Linh-mục Nguyễn Văn Khải ở các nơi ông đến, người nghe không phải chỉ có giáo-dân tham-dự như hầu hết những sinh-hoạt thường thấy do một linh-mục nào đó chủ xướng để giảng-thuyết về lãnh-vực tâm-linh. Lại càng không phải như định-kiến của không ít linh-mục và giáo dân đã cho rằng ông chỉ chuyên đi tuyên-truyền về đề tài chống cộng-sản và làm chính-trị. Sự suy-diễn nông cạn và hàm-hồ này quả không sai mấy như Đức Giám-mục Vinh-sơn Nguyễn Văn Long đã nhận-định trong bài giảng dịp ngài đến tham dự cuộc hành-hương kính Đức Mẹ La Vang do Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức ở Washington DC, ngày 16 tháng 6 năm 2012 rằng “Nhiều người Công Giáo quan niệm rằng, đạo và đời là hai thực thể riêng biệt. Chính vì thế, câu nói “người Công Giáo không làm chính trị” đối với họ đã trở thành sự biện minh cho thái độ vô cảm hay chủ trương không tham dự vào những vấn đề xã hội và đất nước”.


Thực-tế, những người đến nghe ông tâm-tình chính là những người Việt-Nam đơn-giản, không phân-biệt tôn-giáo hay phe nhóm chính-trị và chung điểm quý hiếm là còn mang nặng lòng xót-xa về đồng-bào mình trong nước, về một khát-vọng cho đất nước sớm giải-trừ được chế-độ cộng-sản phi-nhân. Cho dân-tộc Việt-Nam được mau có cuộc sống xứng hợp với nhân-phẩm và các quyền căn-bản của con người.

Tại Brisbane, vào buổi sáng Thứ Bảy 17-8-2013, trước khi có buổi nói chuyện với đồng-hương vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày, linh mục Nguyễn Văn Khải và phái-đoàn của Ủy Ban Yểm Trợ Công Cuộc Đấu Tranh Tự Do Dân Chủ tại Việt Nam - tiểu bang Queensland - đã đến gặp ông Bernie Ripoll, Dân biểu Liên bang đơn vị Oxley, mục-đích là trình-bày về vấn đề nhân-quyền tại Việt Nam. Bằng một thái-độ trân-trọng và tín-cẩn, ông Ripoll đã lắng nghe linh-mục Khải trình-bày chi-tiết về nhiều vấn-đề liên-quan đến thực-trạng Việt-Nam hiện nay, bao gồm các lãnh-vực như tự-do tôn-giáo, nhân-quyền, dân-sinh, đất đai biên-giới bị Trung-cộng lấn chiếm cùng với những chứng-minh bằng hình-ảnh cụ-thể.

Cuộc hội-kiến bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng và kết thúc lúc 11 giờ.

Vào ngay buổi chiều cùng ngày, trong lúc buổi nói chuyện tạm nghỉ để mọi người giải-lao thì cả Hội-trường đã được ông Lê Minh Tuấn, Trưởng-ban Yểm Trợ thông báo cho biết kết-quả cuộc gặp gỡ với ông Dân biểu Liên bang Bernie Ripoll vào buổi sáng là ông đã chính-thức viết thư gửi Thủ-tướng cộng-sản Việt-Nam yêu cầu trả tự-do cho những người đang bị nhà nước giam giữ về lý-do chính-trị và tôn-giáo như linh-mục Nguyễn Văn Khải đã đề-nghị theo tinh-thần và mục-đích chung của những điều ông vẫn theo đuổi kể từ khi ra khỏi nước.


Thế thì, phải lý-giải ra sao cho đúng về những thái-độ làm ngơ và làm thinh của những người được liệt vào đấng bậc như Chúa nói là ….họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài…đuợc thiên hạ gọi là “ráp-bi”(Mt 23, 5-7) nhưng lại tuyệt nhiên vô cảm. Chẳng lẽ sự ghi nhận của Công Đồng Vatican II trong Hiến-chế Mục-vụ về Giáo-hội trong Thế-giới Ngày Nay là “…có những người ngoài miệng chủ-trương rộng-rãi và đại-lượng, nhưng thực-tế họ luôn-luôn sống như là chẳng quan-tâm gì tới những nhu-cầu của xã-hội” lại ứng-nghiệm cho Giáo Hội Công Giáo Việt-Nam trong suốt 38 năm qua?


Tại Perth là điểm đến sau cùng, bác-sĩ Nguyễn Anh Dũng, chủ-tịch Cộng-đồng Người Việt Tư Do ở đây cũng đã sắp xếp để linh-mục Nguyễn Văn Khải đến gặp Dân-biểu Liên-bang Luke Simpkins tại Văn-phòng riêng và bà dân-biểu Margaret Quirk MLA tại Quốc-hội Tiểu-bang Tây Úc hầu mong vận-động được sự tiếp-tục hỗ-trợ của thế-giới cho dân-chủ và nhân-quyền tại Việt-Nam.

Và rồi, để cho cái khí-thế và tinh-thần hưởng-ứng đông đảo các buổi nói chuyện của linh-mục Nguyễn Văn Khải nơi khối người Việt Quốc-gia tại Úc-châu được trải-nghiệm thì thiết tưởng mỗi người đã nghe cần nghĩ đến làm sao cho nó khởi sắc thành sức sống tập-hợp cụ-thể, thiết-thực và sống-động hơn.

Đức Giám-mục Vinh-sơn Nguyễn Văn Long trong buổi nói chuyện sau cùng của linh-mục Nguyễn Văn Khải tại Springvale – Melbourne

Ngoài ra, riêng đối với Ki-tô hữu thì lại còn có huấn-giáo chung của Giáo-hội như Công-đồng Vatican II đã xác-định “Giáo-hội không làm chính-trị, nhưng Giáo-hội có bổn-phận phải lên tiếng với bất kỳ một thể-chế chính-trị nào vi-phạm những quyền căn-bản của con người”. Thể-chế chính-trị của cộng-sản Việt-Nam đang vi-phạm trầm-trọng những quyền căn-bản đó. Vậy thì, hơn bao giờ hết, lúc này đây chính là thời-điểm mà cộng-đồng Dân Chúa Việt-Nam phải dấn-thân, phải nhìn ra mỗi thân-phận mình cũng đang nổi-trôi trong cơn xoáy chủ-nghĩa giữa dòng nghịch-lũ, đang cùng nhập chung với vận-mệnh của Giáo-hội và Quê-hương nên không thể tách rời như những kẻ ngoại cuộc, cứ bàng-quan đứng trên bờ nhìn nước chảy.

Đấy cũng chính là một sứ-vụ đã được đức Giám-mục Vinh-sơn Nguyễn Văn Long xác-quyết mạnh-mẽ …“Tôi sẽ không bao giờ tách lìa lý tưởng một Việt Nam phi cộng sản và một Việt Nam nhân bản ra khỏi sứ mạng giám mục của tôi”.

Phạm Minh-Tâm
* Nguồn tin trên ở Link ▼ hàng chữ xanh dưới đây:
http://www.lyhuong.net/uc/index.php/bandoc/3194-3194


* Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ màu xanh đen: Newer Post, Home, Older Posts ▼

20 September, 2013

Video: LS Nguyễn Văn Thân phỏng vấn MP Philip Ruddock & LS Lưu Tường Quang bình luận về cuộc bầu cử của nước Úc


* Quý Vị muốn xem tin tức mới, nghe Radio & Paltalk Online xin hãy nhấn hàng chữ màu đỏ dưới đây ▼

VNCH Flag http://tintuctrungthuc.blogspot.com Australian Flaghttp://www.khanghuong.blogspot.com/
* Sau 15 giây vẫn chưa thấy Video xin nhấn vào F5 hay Refresh


* Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ màu xanh đen: Newer Post, Home, Older Posts ▼

05 September, 2013

Video & CĐNVTD/LBÚC gửi thư đến Bộ trưởng Di trú về vấn đề của những người Việt xin tam trú tại Úc Châu


* Quý Vị muốn xem tin tức mới, nghe Radio & Paltalk Online xin hãy nhấn hàng chữ màu đỏ dưới đây ▼
VNCH Flag http://tintuctrungthuc.blogspot.com Australian Flaghttp://www.khanghuong.blogspot.com/

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu
Vietnamese Community in Australia
PO Box 200 Canley Heights NSW 2166
Tel: 0416 088 782
Email: trivo@ozemail.com.au

29 August 2013

The Honorable Tony Burke
Minister for Immigration, Multicultural Affairs and Citizenship
PO Box 6022 House of Representatives
Canberra ACT 2600
By fax: 6273 6101, and 9750 9288

Dear Minister,

RE: VIETNAMESE POLICE INTERROGATING ASYLUM SEEKERS FROM VIETNAM IN DETENTION CENTRES IN AUSTRALIA

We refer to the matter above and advise that we have been informed by members of the Vietnamese Community in Australia that allegedly the police from the Socialist Republic of Vietnam recently went into Detention Centers in Australia, including but not limited to the detention centers in Western Australia and Queensland and interrogated the Asylum seekers from Vietnam.

We are not certain whether the above facts are true, but if these facts are true and correct, this will be a very serious threat to the Vietnamese asylum seekers and a grave concern to our Vietnamese communities worldwide. As you would appreciate these Asylum seekers escaped from Vietnam because they fear persecutions from the authorities in Vietnam. We believe that while their cases are being processed, these asylum seekers ought to be protected, especially from the regime or threat and intimidation that they were running from.

One would think that if the above facts are true the Australian Government may have seriously breached its International obligation as a signatory to the Refugee Convention, by inviting and allowing the police from the Socialist Republic of Vietnam into the Detention Centers to interrogate the Vietnamese Asylum seekers.

We anxiously request an urgent reply or explanation from your office on the above matter. Please be advised that if we don’t receive a reply or explanation from your office within the next few days and before 4th September 2013, we will assume that the above facts are correct and true, and we will be forced to convey these facts to members of our community, to the public and to the media.

We kindly wait for your urgent reply. Please do not hesitate to contact the writer on direct number 0416 088 782 for clarification of this letter.

Yours sincerely,
Tri Vo
President of the Vietnamese Community in Australia

* Xem thư trả lời của các nơi LS Trí Võ gởi ở Link ▼ hàng chữ xanh dưới đây:
http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/3153-3153

Chương trình sinh hoạt cộng đồng phát thanh trên Đài 2VNR Thứ tư 4/9/2013
Phần 1 Phỏng vấn DB Jason Clare, Bộ Trưởng Nội vụ & Bộ trưởng Tư Pháp (Bầu cử Quốc Hội Liên Bang)

* Nếu như Video/Audio chưa xuất hiện xin chờ khoảng 1 phút, hoặc nhấn F5


Video phần 2: Phỏng vấn ông Nguyễn Văn Thanh & Bs Nguyễn Mạnh Tiến - sinh hoạt CĐ NSW

* 2VNR Hoang Nam Video Link ▼
http://www.youtube.com/channel/UC2C8M2bLE9nvn61Xc4Lw8Gg?feature=watch* Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ màu xanh đen: Newer Post, Home, Older Posts ▼

04 September, 2013

Video: LS Nguyễn Văn Thân phỏng vấn DB Jason Clare, Bộ Trưởng Nội vụ & Bộ trưởng Tư Pháp. Ông có vợ người Việt


* Quý Vị muốn xem tin tức mới, nghe Radio & Paltalk Online xin hãy nhấn hàng chữ màu đỏ dưới đây ▼
VNCH Flag http://tintuctrungthuc.blogspot.com Australian Flaghttp://www.khanghuong.blogspot.com/

Chương trình sinh hoạt cộng đồng phát thanh trên Đài 2VNR Thứ tư 4/9/2013
Phần 1 Phỏng vấn DB Jason Clare, Bộ Trưởng Nội vụ & Bộ trưởng Tư Pháp (Bầu cử Quốc Hội Liên Bang)
* Nếu như Video/Audio chưa xuất hiện xin chờ khoảng 1 phút, hoặc nhấn F5


Video phần 2: Phỏng vấn ông Nguyễn Văn Thanh & Bs Nguyễn Mạnh Tiến - sinh hoạt CĐ NSW

* 2VNR Hoang Nam Video Link ▼
http://www.youtube.com/channel/UC2C8M2bLE9nvn61Xc4Lw8Gg?feature=watch* Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ màu xanh đen: Newer Post, Home, Older Posts ▼

Blog Archive