16 April, 2015

CỘNG ĐÒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU MỜI HỌP KHẨN "BIỂU TÌNH CHỐNG VĂN HOÁ VẬN".

* Quý Vị thích xem tin tức & nghe Radio, xin hãy nhấn Links chữ màu đỏ dưới đây:
VNCH Flag http://tintuctrungthuc.blogspot.com Australian Flaghttp://www.khanghuong.blogspot.com/

Thư mời họp khẩn

v/v Biểu tình chống văn hóa vận của Việt Cộng

Tại: Bankstown Sport Club ngày Thứ Sáu ngày 17/4/2015.


Kính gửi Quí Hội Đoàn , Đoàn Thể
Kính thưa Quý vị,

BCH/CĐNVTD/NSW trân trọng kính mời quý vị bớt chút thì giờ đến tham dự buổi họp khẩn cấp vào lúc 7 giờ 30 phút tối Thứ Năm, ngày 16/4/2015

Tại: Văn phòng CĐNVTD/ Cabramatta để thảo luận về cuộc biểu tình với thời gian gấp rút không đầy 24 giờ.

Địa chỉ văn phòng: Số 4/50 Park Road, CABRAMATTA. NSW 2166


* Kính mong sự thông cảm và góp sức của quý vị.
23g00 ngày 15 tháng 4 năm 2015

TM.Ban Chấp Hành
Janice Le
Tỏng Thư Ky

Cabramatta Office
4/50 Park Road
CABRAMATTA NSW 2166

PO Box 106 Cabramatta
NSW 2166
Phone: 02 9727 5599
Fax: 02 9727 5276
ABN 21 583 509 480
Web:
www.vietnamese.org.au
mid line Pictures, Images and Photos

* Đọc lịch sử Việt Nam, xem tin tức, nghe đài phát thanh và Audio tài liệu cập nhật mỗi ngày xin hãy nhấn vào các Websites dưới đây:

Blog Archive