14 September, 2015

Video: Đại Nhạc Hội 40 NĂM VIỄN XỨ 2 & Cộng Đồng Công Giáo tổ chức "Đêm Ngủ Bên Ngoài" (Community Sleepout) gây quỹ phụ giúp St Vincent de Paul

* Quý Vị thích xem tin tức & nghe Radio, xin hãy nhấn Links chữ màu đỏ dưới đây:
VNCH Flag http://tintuctrungthuc.blogspot.com Australian Flag http://www.khanghuong.blogspot.com/* Đại Nhạc Hội 40 NĂM VIỄN XỨ 2 & Cộng Đồng Công Giáo tổ chức "Đêm Ngủ Bên Ngoài" (Community Sleepout) gây quỹ phụ giúp St Vincent de Paul
Sydney, NSW: Đại Nhạc Hội 40 NĂM VIỄN XỨ 2

Tiếp Tân: 6:30PM

Bắt đầu: 8:00PM

Tại: MOUNTIES Showroom, 101 Meadows Rd, Mount Pritchard, NSW 2170


Với các ca nghệ sĩ nổi danh tại Sydney:

Thanh Thúy, Hoàng Phương, Xuân Thảo, Trâm Anh, Hà Ngọc Hà, Thanh Xuyên, Ngọc Thanh, Minh Tâm, Hữu Nghĩa, Vivian Trần Ninh, Sara Nguyễn, Newton Lê, Hoàng Ngọc Tuấn, Lê Bảo Tịnh choir and special guest award-winning Bulgarian singer Silvia Entcheva.

MC: Ngọc Oanh and Toàn Nguyễn.

Band: The Little Fingers

Liên lạc:
Nguyễn Duy Linh: 0424 888 169
Đặng Trung Chính: 0410 466 798.

Giá vé ủng hộ $50

* Có bán tại cửa vào. Ticket $50 can also be purchased at the door.
Booking: 0424 888 169 or 0410 466 798.


Cộng Đồng Công Giáo sẽ tổ chức "Đêm Ngủ Bên Ngoài"(Community Sleepout) phụ gây quỹ phụ giúp với St Vincent de Paul tại trường học Revesby

Xin hãy tham gia Đêm Ngủ Bên Ngoài gây quỹ bác ái cho St Vincent de Paul. Đây là dịp để Cộng Đồng chúng ta cùng đóng góp chia sẻ với những người kém may mắn và là cơ hội để các bạn trẻ tham gia vào việc bác ái, xã hội.

Xin quý phụ huynh khuyến khích con em tham dự để các em có kinh nghiệm và cảm thông với những người kém may mắn. Từ 8.30 tối đến 10.30 đêm có chương trình văn nghệ đặc biệt với sự đóng góp của các ca sĩ thân thương tại Sydney.

Hãy giúp phổ biến thông tin này đến thân nhân, bạn bè và những người quen.

Thời gian: Thứ Sáu 25 tháng 9 năm 2015

Bắt đầu: Từ 6g chiều thứ Sáu 25 tháng 9 đến 7g sáng thứ Bảy 26 tháng 9 năm 2015

Địa điểm: Sân trường học St Luke, Revesby

* Muốn ghi danh hoặc muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với Sơ Miriam Hải qua số điện thoại: 9773 0933 hoặc Chị Trí Tri qua email: tritriha@gmail.com

Hỗ trợ bằng cách nào? Quý vị có thể tham gia bằng cách:

- Đi xin bảo trợ cho "Đêm Ngủ Bên Ngoài" (Community Sleepout) và ngủ một đêm tại
sân trường học St Luke Revesby.

- Bảo trợ cho Đêm Ngủ Bên Ngoài. Mọi đóng góp bảo trợ sẽ được cấp biên nhận khai thuế
(Tax deductible receipt).

- Nếu cho bằng cheque xin ghi: St. Vincent de Paul Society NSW và gửi về địa chỉ:
Vietnamese Catholic Community “Community Sleepout”
92 The River Road, Revesby NSW 2212

Video Link: https://www.youtube.com/channel/UC2C8M2bLE9nvn61Xc4Lw8Gg/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=1
mid line Pictures, Images and Photos

* Đọc lịch sử Việt Nam, xem tin tức, nghe đài phát thanh và Audio tài liệu cập nhật mỗi ngày xin hãy nhấn vào các Websites dưới đây:

Blog Archive