01 November, 2015

Video: Đại hội thường niên của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Sydney nhiệm kỳ 2015 - 2017

* Quý Vị thích xem tin tức & nghe Radio, xin hãy nhấn Links chữ màu đỏ dưới đây:
VNCH Flag http://tintuctrungthuc.blogspot.com Australian Flag http://www.khanghuong.blogspot.com/


▼ Bầu cử Hội đồng tư vấn - Giám sát và Ra mắt Liên danh ứng cử BCH NSW Phần 1-2▼

Liên danh trẻ Tương Lai (TS. Hà Cao Thắng, đại diện liên danh "Tương Lai" trong vận động bầu cử CĐNVTD/NSW (2015-2017)


Liên danh Cha Anh đi trước (LS. Võ Minh Cương, đại diện liên danh "Phục Vụ & Trong Sáng" trong vận động bầu cử CĐNVTD/NSW (2015-2017))
Ban Giám Sát

Bầu cử BCH CĐNVTD/NSW - Election of VCA/NSW Executive Board
Ngày bầu cử / Election date: SUNDAY 15/11/2015 from 8:30am to 4pm.

- Địa Điểm Bấu Cử / Polling places:
* CABRAMATTA: Cabravale Senior Citizens Centre, corner Railway Pde & McBurney Rd (sau Thư Viện / behind Library)

* BANKSTOWN: 300 Chapel Rd (Mặt tiền báo Việt Luận / in front of Việt Luận newspaper's office)

* MARRICKVILLE: 315 Illawarra Rd (Phòng mạch Bs Nguyễn Văn Vinh / Dr Nguyễn Văn Vinh's surgery).

- Liên lạc / Enquiry: Mr. Nguyễn Vy Túy 0423 867 169.


* Còn nhiều Videos hình và chi tiết tại ▼
SBTN Úc Châu: https://www.youtube.com/user/SBTNAUS?feature=watch
Facebook Tât Phương Nguyễn
https://www.facebook.com/TatPhuong88?fref=ts

Blog Archive