15 December, 2015

Video "Tri Ân Người Thương Phế Binh VNCH" sẽ tổ chức ngày thứ Bảy, 19/12/2015.

* Quý Vị thích xem tin tức & nghe Radio, xin hãy nhấn Links chữ màu đỏ dưới đây:
VNCH Flag http://tintuctrungthuc.blogspot.com Australian Flag http://www.khanghuong.blogspot.com/
VNCH5 * "Tri Ân Người Thương Phế Binh VNCH" sẽ tổ chức ngày thứ Bảy, 19/12/2015.
2VNR - LS. Thân phỏng vấn về buổi ca nhạc gây quỹ "Tri Ân Người Thương Phế Binh VNCH"
Lần đầu tiên tại Úc! Đại Nhạc Hội "Tri Ân Người Thương Phế Binh VNCH"

* Main show from: 6pm to 10.45pm

Saturday: 19/12/2015

@ Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool, NSW 2170.


* For the first time in Australia! Grand Concert paying tribute to ARVN Invalid Veterans
with famous personalities from the USA:

KHG Dương Nguyệt Ánh, NS Trúc Hồ, MC Diệu Quyên, GĐ Nguyễn Văn Khanh, NS Sỹ Đan plus singers Huỳnh Phi Tiễn, Lâm Thúy Vân, Mai Thanh Sơn, Hồ Hoàng Yến, Hoàng Thục Linh, Quốc Khanh and over 20 well-known Sydney singers.

Enquiry: 0411 025 933.

Tickets: msg Ceci Bich Huyen .

Locations to buy tickets:

CABRAMATTA: * Hớt tóc Nghệ Thuật, * John St Cosmestic, * Nam Phương supermarket, * Saigon Entertainment.

BANKSTOWN:* Hương Giang Kim Hoàn 312 Chapel Rd S, * Thúy Nga music centre * Saigon Music.

CANLEY HEIGHTS: * Phở Hiền *Canley Heights Music. MARRICKVILLE: * Take Café *Vạn Long.

* Tin tức lấy từ Facebook Phuong Tran2VNR video: https://www.youtube.com/channel/UC2C8M2bLE9nvn61Xc4Lw8Gg/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=1

SBTN Video: https://www.youtube.com/user/SBTNAUS?feature=watch

Blog Archive