29 June, 2016

Video: Sinh hoạt Cộng Đồng - Cuộc vận động gây quỹ cho Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR - Trại Ngọn Đuốc Sinh Tồn 2016 & Ra Mắt NHÓM SÓNG NHẠC

* Quý Vị thích xem tin tức & nghe Radio, xin hãy nhấn Links chữ màu đỏ dưới đây:
VNCH Flag http://tintuctrungthuc.blogspot.com Australian Flag http://www.khanghuong.blogspot.com/
Tiệc gây quỹ tại nhà hàng Crystal Palace tối thứ Sáu, ngày 8 tháng 7 năm 2016.

* Thêm chi tiết xin liên lạc qua Email của Ông Nguyễn Văn Thanh:

thanhnguyen48@bigpond.com
TRẠI “NGỌN ĐUỐC SINH TỒN”

THỨ SÁU 15/072016 TỪ 5:30PM đến 3:30PM CHÚA NHỰT 17/07/2016


St Joseph Conference Centre – 30 Tyson rd- Bringelly / NSW 2556

CHƯƠNG TRÌNH

THỨ SÁU 15/07/2016: NHẬP TRẠI

5:30PM: Ghi danh, Thể lệ nhập trại, Nhận phòng.

7:00PM: Họp Tiền Đại Hội: Phân chia công tác, gặp gỡ, giới thiệu với nhau

8:30PM: Karaoke và cháo gà

9:30PM: Về phòng nghỉ.

THỨ BẨY 16/07/2016: ĐẠI HỘI: THUYẾT TRÌNH và THẢO LUẬN.

7:30AM: Điểm tâm

9:00AM: KHAI MẠC TRẠI “NGỌN ĐUỐC SINH TỒN”

Nghi thức khai mạc: Chào Cờ Úc Việt, Phút Mặc niệm

9:15AM: MC Lê Vũ chào mừng, giới thiệu quan khách ở Mỹ, Úc / giới thiệu chương trình.

9:25AM: Diễn Văn khai mạc của Trưởng BTC: C/H Đỗ Quang Khải CT/LMDCVN/KBUC.

9:35AM: Đề tài I: Những thành công và vấn nạn của Cộng Đồng Người Việt tại Úc Châu, đặc biệt ở NSW - Luật Sư Tania Huỳnh Tú Phương, PCT/CĐNVTD/NSW, Communication Manager/IMS Program at Clinical Excellence Commission

10:05AM: Thảo Luận: Chủ Tọa Đoàn: Cô Trần Anh Thư, MA In Anthropology & Community Development, Ls Nguyễn Quốc Toàn JP, PCT/CĐNVTD/LBUC,Nguyên Phó Thị Trưởng TP Bkt.

10:35AM: Đề tài II: Nhận Định Hiện Tình Đất Nước Việt Nam: Xã Hội, Giáo Dục, Kinh Tế và Chánh Trị - Luật Sư Nguyễn Văn Thân, nguyên Chủ Tịch CĐNVTD/NSW.

11:05AM: Thảo Luận: Chủ Tọa Đoàn: Luật Sư Trần Công Thúy Định, Registrar of Family Court, Tổng Thơ Ký/CĐNVTD/LBUC, và Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên Đệ I Phó Chủ Tịch/Ủy Ban Chấp Hành/Trung Ương/Đảng Tân Đại Việt.

11:35AM: Hợp ca: Việt Nam, Việt Nam

11:45AM: Đề tài III: Đề Nghị Một Phương Án Khả Thi cho Đất Nước Việt Nam của Giới Trẻ - Luật Sư Trần Kiều Ngọc, Giám Đốc Luật Pháp Tổ Hợp Cares Lawyers PTY LTD, Adelaide

12:15PM: Thảo Luận: Chủ Tọa Đoàn: Luật Sư Lưu Tường Quang, AO, Luật Sư Đào Tăng Dực và Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên.

12:45PM: Đúc Kết: Luật Sư Lưu Tường Quang, AO, Giám Đốc Hội Đồng Quản Trị AVACS và ARF ( Board Director of AVACS and Board Director of Trustee ARF),

01:15PM: Ăn trưa.

02:15PM: Tham Luận và Thảo Luận về Lịch Sử Việt Nam ( những chiến thắng oai hùng của Tiền Nhân) - Cô Tôn Nữ Ly, Chủ Bút Diễn Đàn Phụ Nữ, phụ trách, với sự tham gia, góp ý của các tham dự viên.

03:15PM: Hợp ca “ Bạch Đằng Giang”

03:20PM: Tham Luận và Thảo Luận về Vài Nét Văn Hóa Việt Nam trước 1975 - Cô Trần Vĩnh Xuân, nguyên Tổng Thơ Ký Hội Phụ Nữ VNTD/NSW, phụ trách với sự tham gia, góp ý của các tham dự viên.

04:10PM: Hợp ca “Quyết Tiến”

04:15PM: Giờ Tự Do

05:00PM: Cơm tối

06:30PM: Lửa Trại và Tâm Tình giữa các Thế hệ ( nếu Trời đầy Trăng Sao...), hoặc Văn nghệ và Tâm Tình giữa các Thế hệ trong hội trường ( nếu Trời mưa...)

09:30PM: Kết thúc Ngày Thứ Nhì

CHÚA NHỰT 17/07/2016: LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ GS NGUYỄN NGỌC HUY VÀ CÁC ĐỒNG CHÍ CỦA GIÁO SƯ.

7:30AM: Điểm tâm

9:30AM: Nghi thức khai mạc: Chào Cờ Úc Việt

9:40AM: MC Lê Vũ giới thiệu quan khách và sơ lược chương trình

9:45AM: Diễn văn chào mừng quan khách: Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên Đệ I CT/UBCH/TU/TĐV

9:55AM: Tiểu sử của GS Nguyễn Ngọc Huy - Cô Courtney Ngân Nguyễn, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Phụ Nữ VNTD/NSW

10:05AM: Mặc niệm và dâng hương (Đăng Lan lo phần nhạc đệm)

10:20AM: Đề tài: Chủ Thuyết “Dân Tộc Sinh Tồn” - TS Lê Minh Nguyên, Đệ I PCT/UBCH/TƯ/TĐV

10:50AM: Thảo Luận: Chủ Tọa Đoàn: C/H Đỗ Quang Khải CT/LMDCVN/KB/UC và Ông Nguyễn Vi Túy, Chủ Nhiệm Văn Nghệ Tuần Báo

11:20AM: Thơ Nhạc - Nữ Nghệ Sĩ Đăng Lan

11:30AM: Phát biểu - CT/CĐNVTD/LBUC hay vị Đại diện

11:40AM: Phát biểu - TS Hà Cao Thắng CT/CĐNVTD/NSW

11:50AM: Phát biểu - Những Bài Học từ GS Nguyễn Ngọc Huy - Chuyên Gia Kinh Tế Trần Tuấn Dũng

12:00PM: Hợp ca “Đáp Lời Sông Núi”

12:10PM: Cảm tạ của BTC - Kế Toán Gia Nguyễn Giang,

12:20PM: Văn Nghệ tự do

12:30PM: Ăn trưa

01:30PM: Văn Nghệ tự do

03:00PM: Bế mạc Trại “Ngọn Đuốc Sinh Tồn”

Xin liên lạc:

. Courtney Ngân Nguyễn: 0422-438-879,

. Khải Đỗ: 0416-260-068,

. Tuấn Dũng Trần: 0422-125-994,

. Kim Ngọc Đặng: 0430-619-397.

Trại phí:

- Sinh Viên, Học Sinh và Người có lợi tức thấp: tham dự trọn ba ngày đêm: $50.00

- Trại viên chỉ tham dự trọn ngày Thứ Bẩy hoặc Chúa Nhựt (không ở đêm): $50.00

- Trại viên tham dự trọn hai ngày Thứ Bẩy & Chúa Nhựt (không ở đêm): $100.00

- Trại viên tham dự trọn ba ngày/đêm: $200.00


(* Trại phí dùng để giúp Ban Tổ Chức trang trải cho chỗ ở và toàn bộ các bữa ăn chính/phụ.)

* ▼ Còn nhiều thông báo và tin tức cập nhật từ trang mạng ► http://www.lyhuong.net/uc/

* Nhấn vô hàng chữ trên đầu Video sẽ đến nguồn gốc Youtube.


Đêm Ra Mắt "NHÓM SÓNG NHẠC" thứ Bảy, 27/8/2016

Sydney: Đêm Ra Mắt NHÓM SÓNG NHẠC ngày thứ Bảy, 27/8/2016 tại Crystal Palace.

Với các tiếng hát: Hoàng Phương - Thanh Thuý - Hoàng Thanh Hương - Bích Phương - Nga Uyên - Tuyết Trinh - Nguyễn Hoàng - Thế Cường - Việt Hùng & Thuỳ Giao.

Ban Nhạc: The Friends

Âm Thanh & Ánh Sáng: Phi Lê Endeavour.


* Copy trên Facebook Tất Phương Nguyễn

Blog Archive