02 May, 2018

Thông Báo của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Sydney, Úc Châu

* Quý Vị thích xem tin tức & nghe Radio, xin hãy nhấn Links chữ màu đỏ dưới đây:
VNCH Flag http://tintuctrungthuc.blogspot.com Australian Flag http://www.khanghuong.blogspot.com/

Cộng Đồng Người Việt Tự Do/NSW

THÔNG BÁO HỌP KHẨN CẤP.
  

Ngày thứ Năm, 3 tháng 5 năm 2018 để lên chương trình biểu tình chống văn công cộng sản.

Kính Thưa quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và quý đồng hương,

Như đã được phổ biến, CĐNVTD NSW đang kêu gọi một cuộc biểu tình chống văn nô cộng sản vào ngày 11 tháng 5 năm 2018, lúc 7g tối tại The Star Casino.

Vì thời gian quá cấp bách, BCH tha thiết kêu gọi quý đồng hương và quý Hội Đoàn, Đoàn thể cùng chung tay góp sức giúp đỡ tổ chức cuộc biểu tình. Mỗi người một tay, mỗi người một việc, cùng nhau đánh đuổi bọn văn nô cộng sản về với máu đỏ, búa liềm và đảng của chúng. Tự do nhân chủ không chấp nhận mua vui trên thân xác của đồng bào vô tội, đang bị đàn áp, đang bị bắt bớ, đang bị cưỡng chế, đang không được hưởng cái quyền cơ bản làm người.

Chúng ta hãy cùng nhau tẩy chay chương trình này. Chúng ta phải chứng minh cho bọn văn nô và cộng sản Việt Nam rằng, CĐNVTD NSW là một khối vững mạnh, đòan kết, và luôn luôn đấu tranh chống nghị quyết 36.

Dù ở bất cứ nơi đâu, chúng ta đều phản đối, đừng chạy trốn bằng cách tổ chức ở một địa điểm xa và ít người Việt tự do sinh sống, vì chúng tôi, những người Việt tự do sẽ không bao giờ ngại đường dài khó nhọc.

Con đường đi tìm tự do của chúng tôi đã quá dài với quá nhiều chông gai và thử thách, thì còn gì có thể làm sờn lòng yếu chí.

Để tiện việc phân chia công tác và lên kế hoạch, kính mời quý đồng hương cùng đến tham gia buổi họp khẩn cấp để lên kế hoạch biểu tình ngày 11 tháng 5 như sau:

Địa điểm: Văn phòng CĐNVTD NSW tại 4/50 Park Road, Cabramatta NSW 2166.

Ngày:Thứ 5, 3 tháng 5 năm 2018

Vào lúc: 6.30 tối
 

BCH CĐNVTD NSW tha thiết kêu gọi, và mong sự hiện diện thật đông đủ quý đồng hương.

Trân trọng,

Paul Huy Nguyễn
Chủ Tịch CĐNVTD/NSW.

* Tin tức trên của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu.

Blog Archive