06 July, 2015

CĐNVTD/NSW: Mời Hội Họp Cộng Đồng tại Sydney & VOICE/TRỊNH HỘI: Đêm Ca Nhạc "MÃI MỘT TÌNH YÊU"

* Quý Vị thích xem tin tức & nghe Radio, xin hãy nhấn Links chữ màu đỏ dưới đây:
VNCH Flag http://tintuctrungthuc.blogspot.com Australian Flag http://www.khanghuong.blogspot.com/


Kính gửi quý đồng hương, quý Hội Đoàn, Đoàn Thể, Tổ Chức và quý cơ quan truyền thông

Ban Chấp Hành CĐNVTD-NSW xin kính mời quý vị đến tham dự buổi họp Cộng Đồng mở rộng vào lúc: 2 giờ chiều thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2015, tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, số 6 Bibbys Place Bonnyrigg.

Buổi họp sẽ bàn thảo về 2 vấn đề sau đây:

1. Báo cáo những Sinh Hoạt Cộng Đồng
2. Lập ra Ban Bầu Cử để tổ chức việc bầu cử cho BCH CĐ nhiệm kỳ 2015-2017
.

BCH chúng tôi kính mong quý vị hãy tham dự buổi họp trên để bàn thảo, đặt câu hỏi, giải đáp thắc mắc, đóng góp ý kiến cho những sinh hoạt Cộng Đồng.

BCH cũng kêu gọi các Hội Đoàn va Đoàn thể của Cộng Đồng hãy cử người đại diện và tham gia bào Ban Bầu Cử, để cho việc tổ chức của BCH cho nhiệm kỳ 2015-2017 được thành công hơn.

Trân trọng kính chào toàn thể quý vị
TM Ban Chấp Hành/CĐ
Hà Cao Thắng
Chủ Tịch

***************************************************
TIỆC GÂY QUỸ GIÚP NEPAL

Chủ Nhật, ngày 12/7/2015. Tại nhà hàng CRYSTAL PLACE

Help rebuilding schools / hospitals in NEPAL

Fund raising dinner at Crystal Palace, 219 Canley Vale Rd, Canley Heights, NSW 2166 on SUNDAY 12/7/2015 at 7pm. Ticket $60.

For tickets and details please contact Peter TL Nguyen on 0424 888 169
or Davy Nguyen on 0411 143 146


VOICE / TRỊNH HỘI: Đêm Ca Nhạc "MÃI MỘT TÌNH YÊU"

SYDNEY: 7:00pm THỨ SÁU 17/7 Crystal Palace

PERTH: 7:30pm THỨ BẢY 18/7 The Forest Centre

MELBOURNE: 7:00pm CHỦ NHẬT19/7 Happy Reception

BRISBANE: 6:30pm THỨ BẢY 25/7 Michaels Oriental

* Còn nhiều ▼ tin tức mới tại Link:
http://www.lyhuong.net/uc/
mid line Pictures, Images and Photos

* Đọc lịch sử Việt Nam, xem tin tức, nghe đài phát thanh và Audio tài liệu cập nhật mỗi ngày xin hãy nhấn vào các Websites dưới đây:
http://vietnamese.org.au/vca/ http://vcavic.net/
http://hrrf.org/vietnamese/ http://www.radiotiengnuoctoi.com/
http://thamhoadomovie.blogspot.com/
http://www.lyhuong.net/uc/
http://www.huyenthoai.org/ThanHuu.html
http://www.lytuongnguoiviet.com/
* Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ màu xanh đen: < Newer Post, Home, & Older Posts ▼

* Còn nhiều ▼ tin tức mới tại Link:
http://www.lyhuong.net/uc/
2VNR Radio: https://www.youtube.com/channel/UC2C8M2bLE9nvn61Xc4Lw8Gg/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=1
SBTN Video: https://www.youtube.com/user/SBTNAUS?feature=watch%20%20target%20=%20%E2%80%9C%20target=
mid line Pictures, Images and Photos

* Đọc lịch sử Việt Nam, xem tin tức, nghe đài phát thanh và Audio tài liệu cập nhật mỗi ngày xin hãy nhấn vào các Websites dưới đây:

Blog Archive