15 July, 2015

Những sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Sydney vào cuối tuần nầy.

* Quý Vị thích xem tin tức & nghe Radio, xin hãy nhấn Links chữ màu đỏ dưới đây:
VNCH Flag http://tintuctrungthuc.blogspot.com Australian Flag http://www.khanghuong.blogspot.com/


VOICE / TRỊNH HỘI: Đêm Ca Nhạc "MÃI MỘT TÌNH YÊU"

SYDNEY: 7:00pm THỨ SÁU 17/7 Crystal Palace

PERTH: 7:30pm THỨ BẢY 18/7 The Forest Centre

MELBOURNE: 7:00pm CHỦ NHẬT19/7 Happy Reception

BRISBANE: 6:30pm THỨ BẢY 25/7 Michaels Oriental
-----------------------------------------
Phim MỘT THỜI ĐÃ QUA (Memmories Gone By)

Kính gửi quý đồng hương, quý Hội Đoàn, Đoàn Thể, Tổ Chức và Quý Cơ Quan Truyền Thông.

Xin vui lòng đến tham dự, chia sẻ với đoàn làm phim về hình ảnh và những năm đi trốn chạy VC vào:

Ngày: Thứ Bảy, 18/7/2015
Từ: 10:00 AM - 4:00 PM
Tại: Trung Tâm Văn Hóa và Sinh Hoạt Cộng Đồng
Số: 6-8 Bibbys Place
Bonnyrigg. NSW. 2177

* Davy Nguyen on: 0411 143 146

* Còn nhiều ▼ tin tức mới tại Link:
http://www.lyhuong.net/uc/
mid line Pictures, Images and Photos

* Đọc lịch sử Việt Nam, xem tin tức, nghe đài phát thanh và Audio tài liệu cập nhật mỗi ngày xin hãy nhấn vào các Websites dưới đây:
http://vietnamese.org.au/vca/ http://vcavic.net/
http://hrrf.org/vietnamese/ http://www.radiotiengnuoctoi.com/
http://thamhoadomovie.blogspot.com/
http://www.lyhuong.net/uc/
http://www.huyenthoai.org/ThanHuu.html
http://www.lytuongnguoiviet.com/
* Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ màu xanh đen: < Newer Post, Home, & Older Posts ▼

* Còn nhiều ▼ tin tức mới tại Link:
http://www.lyhuong.net/uc/
2VNR Radio: https://www.youtube.com/channel/UC2C8M2bLE9nvn61Xc4Lw8Gg/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=1
SBTN Video: https://www.youtube.com/user/SBTNAUS?feature=watch%20%20target%20=%20%E2%80%9C%20target=
mid line Pictures, Images and Photos

* Đọc lịch sử Việt Nam, xem tin tức, nghe đài phát thanh và Audio tài liệu cập nhật mỗi ngày xin hãy nhấn vào các Websites dưới đây:

Blog Archive