17 March, 2016

Video: Sinh hoạt Cộng Đồng Người Việt Tự Do Sydney & Biểu tình chống Văn Hoá Vận nghị quyết 36 của CSVN.

* Quý Vị thích xem tin tức & nghe Radio, xin hãy nhấn Links chữ màu đỏ dưới đây:
VNCH Flag http://tintuctrungthuc.blogspot.com Australian Flag http://www.khanghuong.blogspot.com/
THÔNG BÁO HUỶ BỎ BIỂU TÌNH TRƯỚC CỬA TIỆM "SAIGON MUSIC"

Vào sáng hôm qua thứ Tư, ngày 16/3/2016 lúc 9:30 AM đại diện của tiệm Saigon Music đã nhờ cảnh sát Bankstown đứng ra làm trung gian cho sự đàm phán với đại diện ban chấp hành CĐNVTD/NSW ông Hà Cao Thắng và ông Paul Huy Nguyễn.

Cuộc họp diễn ra trong sự hoà nhã và đại diện Saigon Music hứa sẽ ngưng tiếp tay cho nghị quyết 36 của CSVN.

Do vậy, ngày mai thứ Sáu, 18/3/2016 sẽ không có cuộc biểu tình trước cửa tiệm bán băng nhạc "Sài Gòn Music" Bankstown!

Xin kính báo,

Quang Nguyen

VNCH5 * 40 năm Thuyền Nhân Hội Ngộ. Bao gồm BBQ và Văn Nghệ. Vào cửa tự do. Liên lạc, Mr. Trần Cao Mạnh: 0412 012 089SYDNEY 40 năm Thuyền Nhân Hội Ngộ

Bao gồm BBQ và Văn Nghệ.

Vào cửa tự do.

Tại số: 6-8 Bibby Place, Bonnyrigg, NSW 2177.

Liên lạc, Mr. Trần Cao Mạnh: 0412 012 089


VIDEO: 2VNR - LS THÂN VÀ PHÓNG VIÊN LÃ ANH DŨNG PHỎNG VẤN BAN TỔ CHỨC, ÔNG TRẦN CAO MẠNH - ÔNG KHÁNH LAI ▼


* CĐNVTD SYDNEY Biểu Tình Chống Văn Hóa Vận của Cộng Sản vào ngày Thứ Sáu, 1/4/2016. Tập trung tại Cabravale Park, Railway Pde & Mc Burney Rd, CABRAMATTA từ 5 giờ chiều. 6:00 PM lên xe buýt đi đến chỗ biếu tình!


CĐNVTD SYDNEY Biểu Tình Chống Văn Hóa Vận của Cộng Sản.

Vào ngày: Thứ Sáu, 1/4/2016

Từ: 5:00 PM

Tập trung tại: Cabravale Park, Railway Pde & Mc Burney Rd, CABRAMATTA.

*** 6:00 PM: Lên xe buýt đi đến chỗ biếu tình

* Source: http://vietnamese.org.au/vca/?p=387

Blog Archive