31 March, 2016

Video: CĐNVTD/Sydney thông báo biểu tình chống Văn Hoá Vận của Cộng Sản Việt Nam.

* Quý Vị thích xem tin tức & nghe Radio, xin hãy nhấn Links chữ màu đỏ dưới đây:
VNCH Flag http://tintuctrungthuc.blogspot.com Australian Flag http://www.khanghuong.blogspot.com/


* CĐNVTD/Sydney thông báo biểu tình chống Văn Hoá Vận của Cộng Sản Việt Nam.

Thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 năm 2016, khởi hành đi biểu tình từ hai địa điểm:

CABRAMATTA:

5 giờ chiều

Tập trung tại Cabravale Park/Thư Viện, Railway Parade, Cabramatta.

5 giờ 30 chiều lên xe buýt đi đến chỗ biếu tình.BANKSTOWN:

6 giờ chiều

Tập trung tại Tượng Đài Thuyền Nhân, Saigon Place, Bankstown City Plaza.


* Video source cuộc phỏng vấn TS Hà Cao Thắng, Chủ Tịch CĐNVTD/NSW, về việc biểu tình chống chống văn hoá vận của cộng sản vào ngày 1/4/2016 sau cuộc họp vừa qua:

https://www.youtube.com/watch?v=uFyxm3sNp_U

* Còn nhiều hình và chi tiết tại Link ▼ ► http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/4428-4428

Blog Archive