26 April, 2016

Video: Thông báo và Thư Mời của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Sydney ngày 30/4 - 1 tháng 5 năm 2016

* Quý Vị thích xem tin tức & nghe Radio, xin hãy nhấn Links chữ màu đỏ dưới đây:
VNCH Flag http://tintuctrungthuc.blogspot.com Australian Flag http://www.khanghuong.blogspot.com/

* ▼ Còn nhiều thông báo, tin tức tại trang mạng của Ly Hương:
http://www.lyhuong.net/uc/


Kính mời Quý Vị đến Trung Tâm Sinh hoạt Cộng Đồng (Vietnamese Community and Cultural Centre)

Ngày: Chủ Nhật, 1/5/2016

Tại số: 6-8 Bibbys Place, Bonnyrigg. NSW 2177

Bắt đầu từ: 11:00 AM* Nhấn vô hàng chữ trên đầu Video sẽ đến nguồn gốc Youtube.

Blog Archive