28 February, 2012

Trung Tâm Văn Hóa và Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Tự Do Sydney - NSW - Úc Châu


Các Bạn ở Việt Nam muốn xem nhiều tin tức mới, hoặc thích nghe Paltalk Online xin hãy nhấn ▼vô 2 hàng chữ màu đỏ dưới đây: http://www.conghoaxahoichunghiavietnam.blogspot.com/
http://www.khanghuong.blogspot.com/Trung Tâm Văn Hóa và Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Tự Do Sydney - NSW - Úc Châu

Địa chỉ: 6 Bibbys Place Bonnyrigg. NSW - 2177

1 - Văn Phòng CĐNVTD/NSW

Hộp Thư: PO Box 606, Cabramatta NSW 2166

Địa chỉ: 4/50 Park Road, Cabramatta. 2166

Tel:
(02) 9727 5599 - (02) 9727 7599 - (02) 9796 3794

Fax: (02) 9728 7949

2 - Văn Phòng CĐNVTD/NSW

23 Greenwood Avenue. Bankstown 2200

PO Box 34
, Bankstown.
NSW 2200

Tel : (02)
9796 8035 - (02) 9790 3934


Email: vca@bigpond.net.au

CongDongViet@gmail.com

nsw@ausviet.net
mid line Pictures, Images and Photos

Xem tin tức, nghe đài phát thanh và Audio tài liệu cập nhật mỗi ngày xin hãy nhấn vào các Websites dưới đây:

http://tiengnoitudodanchu.org/
http://www.saigonradio890am.com/?q=tracker
http://www.lldtcntq.org/
www.lyhuong.net/uc
www.huyenthoai.org
http://www.lytuongnguoiviet.com/

▼ Vượt Tường Bức Lửa (Anti Firewall ▼)

www.anonymouse.org/anonwww.html


Nhấn vào Website chữ màu xanh ở trên để vượt tường lửa. Kế tiếp đánh địa chỉ, hoặc copy Link và Paste (dán) vô khung chữ: Enter website address


* Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ: Newer Post, Home, Older Posts

Blog Archive