19 December, 2014

SBTN Úc Châu Thông Báo: Dời địa điểm "Một Chút Quà cho Quê Hương" - Nhớ về Việt Dzũng

* Quý Vị thích xem tin tức & nghe Radio, xin hãy nhấn hàng chữ màu đỏ dưới đây:
VNCH Flag http://tintuctrungthuc.blogspot.com Australian Flaghttp://www.khanghuong.blogspot.com/


Ban Tổ chức Lễ Hội Âm Nhạc 2014
MỘT CHÚT QUÀ CHO QUÊ HƯƠNG
Nhớ về Việt Dzũng

Trân Trọng Kính Báo,

Vì những lý do bất khả kháng, Lễ Hội Âm Nhạc 2014 “MỘT CHÚT QUÀ CHO QUÊ HƯƠNG”, dự trù tổ chức vào hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật ngày 20 và 21/12/2014 tại Whitlam Leisure Centre, Liverpool, NSW 2170 không thể tiến hành như dự định.

Ban Tổ Chức xin qua thông báo này, chân thành cáo lỗi với Quý Đồng Hương và cám ơn sự quan tâm của quý vị. Đặc biệt chân thành tạ lỗi và biết ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của quý vị và các thân hữu trong thời gian chuẩn bị cho Lễ Hội Âm Nhạc này.
Để nhớ về Việt Dzũng, một nghệ sĩ đã hết lòng vì công cuộc đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ cho quê nhà. Nhân một năm, ngày Ca Nhạc Sĩ Việt Dzũng qua đời (20/12/2013), trân trọng kính mời Quý Đồng Hương tham dự:

Đêm Văn Nghệ: Một Chút Quà cho Quê Hương - Nhớ về Việt Dzũng

* Được tổ chức thu hình tại: Studio 1 - SBTN Úc Châu

Số: 1 Mona Street, Bankstown. NSW 2200

Ngày: Thứ Bảy, 20/12/2014.

Từ: 7:00 PM đến 11:00 PM


Sự hiện diện của Quý Vị là một khích lệ lớn lao cho Ban Tổ Chức.

Trân trọng kính mời,

Khai Vu, SBTN Úc Châu
Email: khaitrongvu06@yahoo.com.au
mid line Pictures, Images and Photos

* Đọc lịch sử Việt Nam, xem tin tức, nghe đài phát thanh và Audio tài liệu cập nhật mỗi ngày xin hãy nhấn vào các Websites dưới đây:

Blog Archive