23 December, 2014

Video: Sinh hoạt của CĐNVTD - Sydney trong năm 2014. "THẢM HOẠ ĐỎ" BỘ MẶT THẬT CỦA ĐẢNG VIỆT NAM

* Quý Vị thích xem tin tức & nghe Radio, xin hãy nhấn hàng chữ màu đỏ dưới đây:
VNCH Flag http://tintuctrungthuc.blogspot.com Australian Flaghttp://www.khanghuong.blogspot.com/SBTN ÚC CHÂU TƯỞNG NIỆM VIỆT DZŨNG


DVD PHIM TÀI LIỆU "THẢM HOẠ ĐỎ" BỘ MẶT THẬT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
* Video Source: https://www.youtube.com/channel/UC2C8M2bLE9nvn61Xc4Lw8Gg/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=1
https://www.youtube.com/user/SBTNOfficial
https://www.youtube.com/user/SBTNAUS?feature=watch%20%20target%20=%20%E2%80%9C%20target=
mid line Pictures, Images and Photos

* Đọc lịch sử Việt Nam, xem tin tức, nghe đài phát thanh và Audio tài liệu cập nhật mỗi ngày xin hãy nhấn vào các Websites dưới đây:

Blog Archive