22 January, 2015

Video: Lễ tưởng -niệm các tử-sĩ Trường-Sa & Hoàng-Sa 2015 & Đêm Nhạc YỂM TRỢ THƯƠNG PHẾ BINH VNCH

* Quý Vị thích xem tin tức & nghe Radio, xin hãy nhấn hàng chữ màu đỏ dưới đây:
VNCH Flag http://tintuctrungthuc.blogspot.com Australian Flaghttp://www.khanghuong.blogspot.com/


Mùa Xuân Tri Ân Người Thương Phế Binh VNCH

Lúc: 7:30pm ngày Thứ Bảy 24/1/2015

Tại: Cabramatta Bowling Club, góc đường Cabramatta Rd và Fairview Rd, Cabramatta, NSW 2166


Chương trình ca nhạc phong phú với các ca nhạc sĩ thân thương và được mến mộ tại Sydney.

Giá vé yểm trợ $20.

Ls Nguyễn Văn Thân phỏng vấn ông Nguyễn Trần Lê & ông Phạm Trọng Hiển (Gia-Đình Hải-Quân Hàng Hải) về chương trình lễ tưởng -niệm các tử-sĩ Trường-Sa & Hoàng-Sa tại:

Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng-Đồng Bonnyrigg ngày Chủ-Nhật, 25/1/2015


Ls Nguyễn Văn Thân phỏng vấn bà Maria Diệp & Paul Huy Nguyễn - ứng cữ viên Đảng Tự-do đơn vị vùng Cabramatta 2015.
* Video Link: https://www.youtube.com/channel/UC2C8M2bLE9nvn61Xc4Lw8Gg/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=1
mid line Pictures, Images and Photos

* Đọc lịch sử Việt Nam, xem tin tức, nghe đài phát thanh và Audio tài liệu cập nhật mỗi ngày xin hãy nhấn vào các Websites dưới đây:
http://thamhoadomovie.blogspot.com.au/
http://www.vietvungvinh.com/
http://www.lyhuong.net/uc
www.huyenthoai.org
http://www.lytuongnguoiviet.com/
* Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ màu xanh đen: < Newer Post, Home, > Older Posts ▼

Blog Archive