26 January, 2015

Sydney, NSW: Gia đình Hải Quân Hàng Hải tổ chức buổi lễ truy điệu các tử sĩ tại Hoàng Sa, tại Trung Tâm Văn Hoá và Sinh Hoạt Cộng Đồng

* Quý Vị thích xem tin tức & nghe Radio, xin hãy nhấn hàng chữ màu đỏ dưới đây:
VNCH Flag http://tintuctrungthuc.blogspot.com Australian Flaghttp://www.khanghuong.blogspot.com/

* Hình & Video của Tất Phương Nguyễn (Hoài Phương) ở ▼ Link dưới đây:
https://www.facebook.com/groups/573509896020878/permalink/837974109574454/
http://www.youtube.com/channel/UCbkQ8o5VDP0u8tFtoSzTwjw
mid line Pictures, Images and Photos

* Đọc lịch sử Việt Nam, xem tin tức, nghe đài phát thanh và Audio tài liệu cập nhật mỗi ngày xin hãy nhấn vào các Websites dưới đây:
http://thamhoadomovie.blogspot.com/
http://www.vietvungvinh.com/
http://www.lyhuong.net/uc
www.huyenthoai.org
http://www.lytuongnguoiviet.com/
* Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ màu xanh đen: < Newer Post, Home, > Older Posts ▼

Blog Archive