12 January, 2015

Video: "Thảm Hoạ Đỏ: Bộ Mặt Thật Đảng Cộng Sản Việt Nam" & Hình ảnh buổi ra mắt Phim Tài Liệu ngày 11/1/2015

* Quý Vị thích xem tin tức & nghe Radio, xin hãy nhấn hàng chữ màu đỏ dưới đây:
VNCH Flag http://tintuctrungthuc.blogspot.com Australian Flaghttp://www.khanghuong.blogspot.com/

Những Cà Vạt Cờ Vàng tặng cho những nhà bảo trợ. Mỗi buổi phát thanh hằng ngày trên Radio ĐÁP LỜI SÔNG NÚI tốn $300 USD đều do nhiều người khắp 5 Châu đóng góp. Quý Vị có thể nghe lại trên Website: http://www.radiodlsn.com/

Video: "Thảm Hoạ Đỏ: Bộ Mặt Thật Đảng Cộng Sản Việt Nam" & Hình ảnh buổi ra mắt Phim Tài Liệu ngày Chủ Nhật, 11/1/2015


* Video & hình ở ▼ Links dưới đây:
https://www.facebook.com/phuong.tat.33?pnref=story
http://www.youtube.com/channel/UCbkQ8o5VDP0u8tFtoSzTwjw
mid line Pictures, Images and Photos

* Đọc lịch sử Việt Nam, xem tin tức, nghe đài phát thanh và Audio tài liệu cập nhật mỗi ngày xin hãy nhấn vào các Websites dưới đây:
http://www.ubllcdhn.com/tiengnoitudo/
http://www.vietvungvinh.com/
http://www.lyhuong.net/uc
www.huyenthoai.org
http://www.lytuongnguoiviet.com/
* Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ màu xanh đen: < Newer Post, Home, > Older Posts ▼

Blog Archive