01 March, 2015

Video Hội Chợ Tết Sydney, Úc Châu

* Quý Vị thích xem tin tức & nghe Radio, xin hãy nhấn hàng chữ màu đỏ dưới đây:
VNCH Flag http://tintuctrungthuc.blogspot.com Australian Flaghttp://www.khanghuong.blogspot.com/


* Video: Hội Chợ Tết Ất Mùi của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu qua ống kính của Nhiếp Ảnh Gia Vi Phát và Hoài Phương's video.
* Hình của Nhiếp Ảnh Gia Vi Phát.
Video Link: http://www.youtube.com/channel/UCbkQ8o5VDP0u8tFtoSzTwjw
mid line Pictures, Images and Photos

* Đọc lịch sử Việt Nam, xem tin tức, nghe đài phát thanh và Audio tài liệu cập nhật mỗi ngày xin hãy nhấn vào các Websites dưới đây:
http://thamhoadomovie.blogspot.com/
http://www.vietvungvinh.com/
http://www.lyhuong.net/uc
www.huyenthoai.org
http://www.lytuongnguoiviet.com/
* Xem tiếp, xin hãy nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ màu xanh đen: < Newer Post, Home, > Older Posts ▼

Blog Archive